Datum van laatste wijziging

Deze Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 24-10-2019.

Introductie

Deze privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Codelogic B.V. verzamelt en verwerkt via www.callcenter-software.com en www.callcenter-hardware.com.

Codelogic B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze websites. Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van onze websites en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is zoals een contactformulier, een chatbox, en een mogelijkheid tot inschrijving voor onze nieuwsbrief.

Via onze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) verwerkt. Door middel van dit Privacy Statement informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door Codelogic B.V. via onze websites. Neem voor vragen contact op via hieronder vermelde contactgegevens.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies. Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn verzameld worden alleen gebruikt voor technische en analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze cookie statement onderaan dit privacy statement.

 Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

Codelogic B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onze contactgegevens zijn:

Codelogic B.V.
Noorderweg 42
1948PK Beverwijk
Telefoon +31 (0)20 – 7192 333
E-mail: dpo@codelogic.eu

 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Codelogic B.V. verzamelt persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, of wanneer u een chat heeft met een van onze medewerkers. In deze gevallen verwerkt Codelogic B.V. de volgende gegevens:

 • Persoonlijke details (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Bedrijfsgegevens (adres, KvK-nummer, BTW-nummer);
 • Gegevens over uw bestelling (status van uw bestelling, prijs van uw bestelling);

Persoonsgegevens die we direct van u ontvangen:

 • Persoonsgegevens die we ontvangen wanneer u klant wordt
 • Persoonsgegevens die we ontvangen als u onze websites bezoekt
 • Persoonsgegevens die u verstrekt door middel van communicatie met ons

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt over anderen:

 • Het is mogelijk dat u persoonsgegevens over anderen deelt met ons. Bijvoorbeeld adresgegevens, contactgegevens of andere gegevens. We willen benadrukken dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of de personen van wie u persoonsgegevens deelt het eens zijn met de door u verstrekte persoonsgegevens over hen.

Persoonsgegevens die wij ontvangen van externe partijen:

 • Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, bijvoorbeeld met behulp van social media websites.

 Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die wij via onze websites verzamelen worden uitsluitend gebruikt voor de specifieke doelen waarvoor zij zijn verstrekt. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het sturen van de nieuwsbrief wanneer u zich daarvoor hebt aangemeld;
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt van ons contactformulier of wanneer u contact heeft gezocht via de chatbox op onze website zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar te stellen;
 • Wanneer u klant wordt gebruiken we de wettelijk verplichte gegevens voor het uitvoeren van het contract, alsmede de gegevens die u aanlevert (zoals contactpersonen) voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Op welke grond wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd?

Iedere verwerking van persoonsgegevens moet worden gebaseerd op een rechtvaardigingsgrond. Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
 • Op basis van een wettelijke verplichting
 • Het gerechtvaardigd belang
 • Uw toestemming

Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met Codelogic B.V.

We gebruiken uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Codelogic B.V. Zonder deze persoonsgegevens is het niet mogelijk om te voldoen aan onze verplichtingen betreffende de overeenkomst.

Wettelijke verplichting
We zijn wettelijke verplicht om uw persoonsgegevens te verwerken om te voldoen aan fiscale en andere wettelijke verplichtingen.

Gerechtvaardigd belang
We gebruiken uw gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen, zoals:

 • Het belang van Codelogic B.V. om een duurzame relatie met u te behouden en u producten en diensten aan te bieden
 • Het belang van Codelogic B.V. om de effectiviteit van onze diensten te verbeteren door middel van statistische analyse

We hebben een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang heeft naar onze mening geen, of slechts een beperkte, impact op uw privacy. Bent u het niet eens met de verwerking van uw gegevens op grond van ons gerechtvaardigd belang? Dan kunt u hier altijd bezwaar tegen maken bij ons, wij staken dan de verwerking.

Toestemming
In sommige gevallen verwerken we uw persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Hierbij dient te worden opgemerkt dat u uw toestemming altijd kunt intrekken.

Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?

In overeenstemming met dit privacy statement en in zover dat bij de wet is toegestaan, kan Codelogic B.V. gebruik maken van derden voor het verlenen van haar diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van betreffende diensten uw persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker voor Codelogic B.V. en heeft Codelogic B.V. de vereiste technische en organisatorische maatregelen genomen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Codelogic B.V. zal uw persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader van de in deze verklaring beschreven doelen en krachtens het toepasselijk recht.

Worden mijn persoonsgegevens door Codelogic B.V. beveiligd?

Codelogic B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging. Tevens zijn wij ISO9001 en ISO27001 gecertificeerd.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die Codelogic B.V. verwerkt?

Op elk gewenst moment kunt u een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te wissen. Daarnaast heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken, het recht om in verzet te komen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Deze rechten staan bekend als de rechten van de betrokkenen. Om een beroep te doen op bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar onze Privacy Officer dpo@codelogic.eu. Wij zullen u vragen om zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan de verkeerde personen.

Kunt u uw toestemming intrekken?

Wanneer u eenmaal toestemming heeft gegeven, kunt u deze toestemming altijd intrekken. We willen u erop wijzen dat de intrekking van uw toestemming geen terugwerkende kracht heeft.

Kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen tegen Codelogic B.V. met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U dient u klacht in te dienen bij de Nederlandse gegevensbescherming autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ .

Bent u verplicht om uw persoonsgegevens te delen met Codelogic B.V.?

In sommige gevallen is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk dan wel wettelijk vereist. Bijvoorbeeld wanneer we u een dienst willen aanbieden of we een overeenkomst met u moeten nakomen. Als u de noodzakelijke informatie niet invult, zijn wij niet in staat om onze dienst aan u te leveren.

Maakt Codelogic B.V. gebruik van profileringstechnieken?

Codelogic B.V. maakt gebruik van Online Succes om websitebezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden. De Online Succes software maakt een profiel aan wanneer de bezoeker een interactie met www.callcenter-software.com heeft. Denk bijvoorbeeld aan het downloaden van een document of het invullen van een formulier.

Het Online Succes profiel van de bezoeker is uniek voor Codelogic B.V.. Om de privacy van de bezoeker te waarborgen, wordt dit nooit met derden gedeeld en is dit enkel beschikbaar voor de bezoeker en Codelogic B.V. De bezoeker kan ten alle tijden zijn/haar Online Succes profiel inzien, wijzigen en/of verwijderen. Tevens kan de bezoeker een ‘do not track’ activeren zodat de Online Succes software jouw bezoeken niet registreert.

Cookie statement

In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de websites van Codelogic B.V.  Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op het domein www.callcenter-software.com .

Codelogic B.V. gebruikt cookies (of vergelijkbare technieken zoals pixels en javascript (hierna: “cookies”)) om haar websites te optimaliseren en gegevensverkeer te analyseren.

Om meer te weten over cookies, de manier waarop wij ze gebruiken en hoe u ze moet verwijderen, lees dit cookie statement.

Heeft u meer vragen over het gebruik van cookies door Codelogic B.V.? Neem dan met ons op via onderstaande contactgegevens:

Codelogic B.V.
Noorderweg 42
1948PK Beverwijk
Telefoon +31 (0)20 – 7192 333
E-mail: dpo@codelogic.eu

Wat zijn cookies en vergelijkbare technieken?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer (of mobiele apparaat) of in uw browser worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Cookies kunnen bijvoorbeeld uw taalvoorkeuren of e-mailadres onthouden. Voor meer informatie over cookies, ga naar www.allaboutcookies.org.

Hoe gebruikt Codelogic B.V. cookies?

Codelogic B.V. plaatst cookies voor de volgende doeleinden:

 1. Functionele cookies:

Deze vorm van cookies zijn essentieel voor een goed technisch functioneren van de website. Functionele cookies worden ook gebruikt om websitefunctionaliteiten te bieden, zoals de mogelijkheid om een taalvoorkeur in te stellen.

Cookie

Doel

Nadere informatie

Google Tag Manager

Deze cookie helpt ons om andere cookies te beheren.

https://www.google.com/intl/nl/tagmanager/

ShareThis

Deze cookie maakt het delen van gegevens via sociale media mogelijk

https://www.sharethis.com

Chat

Met deze cookies kan een bezoeker contact met ons opnemen via de chat functionaliteit.

 

Google Maps

Hiermee kunnen we u een kaart tonen op onze contact pagina.

 

Recaptcha

Hiermee kunnen we vaststellen dat een formulier door een persoon is ingevuld.

 

 

 1. Analytische cookies:
  Deze technologieën worden gebruikt om onze diensten te optimaliseren. Bijvoorbeeld om de bruikbaarheid van onze website te optimaliseren, om de website gebruikersvriendelijker te maken en om te analyseren hoe u onze website gebruikt.

Codelogic B.V. plaatst technische en functionele cookies uitsluitend voor analytische doeleinden. Om deze cookies te plaatsen, is uw toestemming niet vereist omdat de impact van deze cookies op uw privacy beperkt is.

Codelogic B.V. gebruikt gepseudonimiseerde statistieken over u. De volgende gegevens worden verwerkt over uw bezoek aan onze websites:

 • Uw IP-adres;
 • Technische kenmerken van uw browser (zoals Google Chrome, Safari, IE or Firefox) en de resolutie van uw scherm;
 • Welke website u bezocht heeft voordat u een van de websites van Codelogic B.V. bezocht;
 • Waar en voor hoe lang u de website heeft bezocht;
 • Welke functionaliteiten van de website u heeft gebruikt;
 • Welke delen van de website u heeft bezocht.

Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over alle cookies en vergelijkbare technieken die worden gebruikt op de websites van Codelogic B.V.

Cookie

Doel

Nadere informatie

Google analytics

Deze dienst gebruiken we om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.

https://www.google.nl/intl/nl/analytics/

Hotjar

Deze dienst gebruiken we om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.

 

https://www.hotjar.com

 

 1. Marketing cookies:
  Deze cookies gebruiken we om websitebezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op de website te bieden en de effectiviteit van advertenties op diverse kanalen te meten.

Cookie

Doel

Nadere informatie

Online Succes

Deze dienst gebruiken we om websitebezoekers een betere en gepersonaliseerde ervaring op haar website te bieden.

 

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen kan in het portaal.

 

Wil de bezoeker niet dat er een Online Succes cookie wordt getracked, dan kan hij de ‘Do not track’-cookie op de https://www.callcenter-software.com/cookies/ activeren.

 

Facebook

Deze dienst gebruiken we om het succes van Facebook acties vast te stellen.

 

Google Ads

Deze dienst gebruiken we om bezoekers van de website later nogmaals op onze producten te wijzen.

 

 

 

Het recht om toestemming in te trekken

De eenvoudigste manier om cookies te verwijderen, is via de instellingen van uw browser. Indien u geen cookies op uw apparaat of in uw browser meer wilt hebben, dan dient u uw browserinstellingen te wijzigen. Houd er rekening mee dat dit uw online ervaringen kan beïnvloeden.